november 27

Poniževanje v postopkih

Poniževanje v postopkih

V nobenem postopku, niti kazenskem, civilnem, upravnem (zlasti policijskem) ali katerem koli drugem, ni dovoljeno oseb poniževati, podcenjevati, žaliti, se iz njih norčevati, z njimi grdo ravnati ali sploh ravnati tako, da se prizadene njihovo človeško dostojanstvo. Če uradne osebe pri opravljanju službe z zlorabo svojega položaja kršijo človeško dostojanstvo, so kazensko odgovorne.

november 26

Zastaranje terjatev upravnikov za vračilo založenih stroškov

Zastaranje terjatev upravnikov za vračilo založenih stroškov

Večkrat nam je bilo zastavljeno vprašanje zastaranja terjatev upravnikov za plačilo obratovalnih stroškov, ki jih upravnik založi za etažnega lastnika. V tej zvezi odgovarjamo: Če gre za terjatev upravnika zoper etažnega lastnika stanovanja, ki je nastala v zvezi z njegovim plačilom dobave elektrike, vode, plina zaradi potreb gospodinjstva, terjatev zastara v enem letu. Enoletno zastaranje.

oktober 25

4. Dnevi gradbenega prava

4. Dnevi gradbenega prava

Spoštovani ! Sporočamo vam, da bo odvetnik mag. Ivan Ravbar dne 06.11.2018 in 07.11.2018 sodeloval na  Dnevih gradbenega prava v Laškem. Odvetnik bo v okviru sekcije 2 predaval na temo “soodgovornost projektanta in izvajalca za napako gradbe”. Sekcija se bo odvijala v torek 06.11.2018 v času od 11.45 do 14.00 ure v kongresnem centru Thermana park.

december 18

Brezplačna pravna pomoč – Pro Bono

Brezplačna pravna pomoč – Pro Bono

Spoštovani ! Obveščamo vas, da je odvetniška pisarna Ravbar vključena v projekt Odvetniške zbornice Slovenije glede nudenja brezplačne pravne pomoči – PRO BONO. Projekt se bo odvijal dne 21.12.2017 v naši pisarni. Stranke naprošamo, da se za morebitni razgovor predhodno naročijo na tel. št.: 05 730 23 70 oziroma 040 214 230 ali preko elektronske.

november 13

3. Dnevi gradbenega prava

3. Dnevi gradbenega prava

Spoštovani ! Sporočamo vam, da bo odvetnik mag. Ivan Ravbar dne 15.11.2017 in 16.11.2017 sodeloval na Dnevih gradbenega prava v Laškem. Odvetnik bo v okviru sekcije “najpogostejša vprašanja pri izvajanju gradbene pogodbe” predaval na temo “naročnikov odstop od gradbene pogodbe in pravne posledice odstopa”. Sekcija se bo odvijala v sredo 15.11.2017 v času od 11.45.