oktober 25

4. Dnevi gradbenega prava

4. Dnevi gradbenega prava

Spoštovani ! Sporočamo vam, da bo odvetnik mag. Ivan Ravbar dne 06.11.2018 in 07.11.2018 sodeloval na  Dnevih gradbenega prava v Laškem. Odvetnik bo v okviru sekcije 2 predaval na temo “soodgovornost projektanta in izvajalca za napako gradbe”. Sekcija se bo odvijala v torek 06.11.2018 v času od 11.45 do 14.00 ure v kongresnem centru Thermana park.

december 18

Brezplačna pravna pomoč – Pro Bono

Brezplačna pravna pomoč – Pro Bono

Spoštovani ! Obveščamo vas, da je odvetniška pisarna Ravbar vključena v projekt Odvetniške zbornice Slovenije glede nudenja brezplačne pravne pomoči – PRO BONO. Projekt se bo odvijal dne 21.12.2017 v naši pisarni. Stranke naprošamo, da se za morebitni razgovor predhodno naročijo na tel. št.: 05 730 23 70 oziroma 040 214 230 ali preko elektronske.

november 13

3. Dnevi gradbenega prava

3. Dnevi gradbenega prava

Spoštovani ! Sporočamo vam, da bo odvetnik mag. Ivan Ravbar dne 15.11.2017 in 16.11.2017 sodeloval na Dnevih gradbenega prava v Laškem. Odvetnik bo v okviru sekcije “najpogostejša vprašanja pri izvajanju gradbene pogodbe” predaval na temo “naročnikov odstop od gradbene pogodbe in pravne posledice odstopa”. Sekcija se bo odvijala v sredo 15.11.2017 v času od 11.45.

oktober 9

43. Dnevi slovenskih pravnikov

43. Dnevi slovenskih pravnikov

Spoštovani ! Sporočamo vam, da bo odvetnik mag. Ivan Ravbar v obdobju od 12.10.2017 do 14.10.2017 sodeloval na 43. dnevih slovenskih pravnikov. Odvetnik bo v okviru sekcije “Gradbena pogodba” predaval na temo “Odgovornost projektanta za napake gradbe”. Sekcija se bo odvijala dne 13.10.2017 v času od 09.30 do 12.30 ure na lokaciji GH Bernardin v.

maj 22

Pridobitev lastninske pravice na nepremičnini s pravnim poslom – dvakratna odtujitev nepremičnine

Pridobitev lastninske pravice na nepremičnini s pravnim poslom – dvakratna odtujitev nepremičnine

Ali je prodajna pogodba, ki je s strani prodajalca overjena pri notarju, dovolj za pridobitev lastništva na nepremičnini? Kakšna pravna sredstva ima kupec na voljo glede varstva kupljene nepremičnine, dokler se ne vknjiži v zemljiško knjigo ? S sklenitvijo prodajne pogodbe, četudi je podpis prodajalca na njej overjen pri notarju, se še ne pridobi lastninske pravice.