oktober 25

4. Dnevi gradbenega prava

4. Dnevi gradbenega prava

Spoštovani ! Sporočamo vam, da bo odvetnik mag. Ivan Ravbar dne 06.11.2018 in 07.11.2018 sodeloval na  Dnevih gradbenega prava v Laškem. Odvetnik bo v okviru sekcije 2 predaval na temo “soodgovornost projektanta in izvajalca za napako gradbe”. Sekcija se bo odvijala v torek 06.11.2018 v času od 11.45 do 14.00 ure v kongresnem centru Thermana park.

november 13

3. Dnevi gradbenega prava

3. Dnevi gradbenega prava

Spoštovani ! Sporočamo vam, da bo odvetnik mag. Ivan Ravbar dne 15.11.2017 in 16.11.2017 sodeloval na Dnevih gradbenega prava v Laškem. Odvetnik bo v okviru sekcije “najpogostejša vprašanja pri izvajanju gradbene pogodbe” predaval na temo “naročnikov odstop od gradbene pogodbe in pravne posledice odstopa”. Sekcija se bo odvijala v sredo 15.11.2017 v času od 11.45.

maj 22

Pridobitev lastninske pravice na nepremičnini s pravnim poslom – dvakratna odtujitev nepremičnine

Pridobitev lastninske pravice na nepremičnini s pravnim poslom – dvakratna odtujitev nepremičnine

Vprašanje: Ali je prodajna pogodba, ki je s strani prodajalca overjena pri notarju, dovolj da  pridobim lastništvo na nepremičnini? Kakšna pravna sredstva imam na voljo glede varstva kupljene nepremičnine, dokler se ne vknjižim v zemljiško knjigo ? Odgovor: S sklenitvijo prodajne pogodbe, četudi je podpis prodajalca na njej overjen pri notarju, še niste pridobili lastninske.

februar 1

Založene oporoke – zahtevki oškodovanih dedičev

Založene oporoke – zahtevki oškodovanih dedičev

V preteklosti je bilo veliko govora o založenih oporokah zaradi napake sodišč pri njihovem shranjevanju. Ker oporoke niso bile pravočasno razglašene v zapuščinskih postopkih, je prihajalo do dedovanja na podlagi zakona in s tem do prikrajšanja oporočnih dedičev. V tej zvezi se zastavlja  vprašanje zahtevkov, ki jih imajo na voljo prikrajšani oporočni dediči. Prav tako.

oktober 1

Predpogodba

Predpogodba

Vprašanje: Pred cca 5 meseci sem podpisal predpogodbo in plačal aro za nakup nepremičnine. Prodajalce, 6 dedičev, zastopa nepremičninska agencija. Štirje od prodajalcev so podpisali predpogodbo, dva, ki pa živita v tujini pa odlašata s podpisom. Žal v predpogodbi ni bilo definiranega roka, do kdaj mora biti predpogodba podpisana. Aro hrani agencija. Ker ne želim.