april 5

Odgovornost projektanta za stvarne napake

Odgovornost projektanta za stvarne napake

V času splošne gradbene krize in hitrega prenehanja gospodarskih družb – izvajalcev je dobro vedeti, da lahko investitorji odgovornost za stvarne napake na objektih uveljavljajo tudi zoper projektante. Pogoj za odgovornost projektov pa je, da je napaka na objektu posledica napake v projektu. Slednje mora dokazati investitor.

april 4

Pogodba o dosmrtnem preživljanju in zapuščina

Pogodba o dosmrtnem preživljanju in zapuščina

Premoženje, ki je predmet pogodbe o dosmrtnem preživljanju, ne sodi v zapuščino po preživljancu in dediči preživljanca ne tem premoženju nimajo nobenih pravic. Tudi ne pravice do nujnega deleža. Lahko pa dediči preživljanca dokazujejo, da je šlo pri pogodbi o dosmrtnem preživljanju v resnici za (delno) neodplačno pogodbo (darilo), kar vpliva na obstoj njihovega nujnega.

april 3

Preklic darila

Preklic darila

Darovalec lahko prekliče darilno pogodbo zaradi hude nehvaležnosti, če se po njeni sklenitvi obdarjenec proti njemu ali njegovemu bližnjemu obnaša tako, da bi bilo po temeljnih moralnih načelih nepravično, da bi obdarjenec prejeto obdržal.   Nehvaležnost je torej okoliščina, ki daje darovalcu  upravičenje, da s pisno izjavo, ki jo pošlje obdarjencu, prekliče darilo in zahteva.

december 6

Nujna pot

Nujna pot

Nujno pot, ki je po svoji vsebini stvarna služnost, dovoli sodišče za nepremičnino, ki nima za redno rabo potrebne potne zveze z javno cesto ali pa bi bila taka zveza povezana z nesorazmernimi stroški. Izpolnjen mora biti tudi drugi pogoj, to je, da se z nujno potjo ne onemogoča ali znatno ne ovira uporaba nepremičnin,.

december 4

Avtomobil z več prevoženimi kilometri, kot jih kaže števec

Avtomobil z več prevoženimi kilometri, kot jih kaže števec

Avtomobil, ki ima več prevoženih kilometrov, kot kaže števec, je obremenjen s stvarno napako. Kupec lahko zoper prodajalca uveljavlja jamčevalne sankcije. V primeru, da je prodajalec svojo odgovornost za stvarne napake s pogodbo izključil, mora kupec tudi dokazati, da je prodajalec za takšno neskladje ob sklepanju pogodbe vedel, pa ga o tem ni obvesti.