maj 22

Pridobitev lastninske pravice na nepremičnini s pravnim poslom – dvakratna odtujitev nepremičnine

Pridobitev lastninske pravice na nepremičnini s pravnim poslom – dvakratna odtujitev nepremičnine

Ali je prodajna pogodba, ki je s strani prodajalca overjena pri notarju, dovolj za pridobitev lastništva na nepremičnini? Kakšna pravna sredstva ima kupec na voljo glede varstva kupljene nepremičnine, dokler se ne vknjiži v zemljiško knjigo ? S sklenitvijo prodajne pogodbe, četudi je podpis prodajalca na njej overjen pri notarju, se še ne pridobi lastninske pravice.

februar 1

Založene oporoke – zahtevki oškodovanih dedičev

Založene oporoke – zahtevki oškodovanih dedičev

V preteklosti je bilo veliko govora o založenih oporokah zaradi napake sodišč pri njihovem shranjevanju. Ker oporoke niso bile pravočasno razglašene v zapuščinskih postopkih, je prihajalo do dedovanja na podlagi zakona in s tem do prikrajšanja oporočnih dedičev. V tej zvezi se zastavlja  vprašanje zahtevkov, ki jih imajo na voljo prikrajšani oporočni dediči. Prav tako.

oktober 1

Predpogodba

Predpogodba

Vprašanje: Pred cca 5 meseci sem podpisal predpogodbo in plačal aro za nakup nepremičnine. Prodajalce, 6 dedičev, zastopa nepremičninska agencija. Štirje od prodajalcev so podpisali predpogodbo, dva, ki pa živita v tujini pa odlašata s podpisom. Žal v predpogodbi ni bilo definiranega roka, do kdaj mora biti predpogodba podpisana. Aro hrani agencija. Ker ne želim.