april 5

Odgovornost projektanta za stvarne napake

Odgovornost projektanta za stvarne napake

V času splošne gradbene krize in hitrega prenehanja gospodarskih družb – izvajalcev je dobro vedeti, da lahko investitorji odgovornost za stvarne napake na objektih uveljavljajo tudi zoper projektante. Pogoj za odgovornost projektov pa je, da je napaka na objektu posledica napake v projektu. Slednje mora dokazati investitor.

april 4

Pogodba o dosmrtnem preživljanju in zapuščina

Pogodba o dosmrtnem preživljanju in zapuščina

Premoženje, ki je predmet pogodbe o dosmrtnem preživljanju, ne sodi v zapuščino po preživljancu in dediči preživljanca ne tem premoženju nimajo nobenih pravic. Tudi ne pravice do nujnega deleža. Lahko pa dediči preživljanca dokazujejo, da je šlo pri pogodbi o dosmrtnem preživljanju v resnici za (delno) neodplačno pogodbo (darilo), kar vpliva na obstoj njihovega nujnega.

april 3

Preklic darila

Preklic darila

Darovalec lahko prekliče darilno pogodbo zaradi hude nehvaležnosti, če se po njeni sklenitvi obdarjenec proti njemu ali njegovemu bližnjemu obnaša tako, da bi bilo po temeljnih moralnih načelih nepravično, da bi obdarjenec prejeto obdržal.   Nehvaležnost je torej okoliščina, ki daje darovalcu  upravičenje, da s pisno izjavo, ki jo pošlje obdarjencu, prekliče darilo in zahteva.

december 10

Brezplačna pravna pomoč – Pro Bono

Brezplačna pravna pomoč – Pro Bono

Obveščamo Vas, da vam bomo v odvetniški pisarni Ravbar v okviru akcije “Dan odvetniške pravne pomoči PRO BONO” dne 19.12.2018 nudili brezplačno pravno svetovanje.  Vabljeni vsi, ki imate kakršenkoli pravni problem, ali pa se želite zgolj informirati o določeni pravni situaciji. Vse zainteresirane prosimo, da si svoj termin pravočasno rezervirate na telefonsko številko 05 730.

december 6

Nujna pot

Nujna pot

Nujno pot, ki je po svoji vsebini stvarna služnost, dovoli sodišče za nepremičnino, ki nima za redno rabo potrebne potne zveze z javno cesto ali pa bi bila taka zveza povezana z nesorazmernimi stroški. Izpolnjen mora biti tudi drugi pogoj, to je, da se z nujno potjo ne onemogoča ali znatno ne ovira uporaba nepremičnin,.