Nov 27

Poniževanje v postopkih

Poniževanje v postopkih

V nobenem postopku, niti kazenskem, civilnem, upravnem (zlasti policijskem) ali katerem koli drugem, ni dovoljeno oseb poniževati, podcenjevati, žaliti, se iz njih norčevati, z njimi grdo ravnati ali sploh ravnati tako, da se prizadene njihovo človeško dostojanstvo.

Če uradne osebe pri opravljanju službe z zlorabo svojega položaja kršijo človeško dostojanstvo, so kazensko odgovorne.