november 29

Razžalitev sindikalnega poverjenika

Razžalitev sindikalnega poverjenika

Obsojenec je s svojim komentarjem iz sfere sindikalnega boja, v katerem je branil svoje pravice oziroma varoval upravičene koristi, prešel v osebno žaljenje zasebne tožilke, zato ekskulpacijski razlog po tretjem odstavku 158. člena KZ-1 ni podan.

september 23

Preklic darila zaradi nehvaležnosti in vračilo darovane stvari

Preklic darila zaradi nehvaležnosti  in vračilo darovane stvari

Nehvaležnost je nova okoliščina, ki daje darovalcu odstopno upravičenje, se pravi upravičenje, da z enostransko izjavo volje, naslovljeno na obdarjenca, prekliče darilo in zahteva vrnitev darovane stvari (če je to še mogoče) ali plačilo njene vrednosti (za katero je obdarjenec obogaten).

september 22

Napaka na objektu kot škoda zaradi zaupanja

Napaka na objektu kot škoda zaradi zaupanja

Višje sodišče v Ljubljani Gospodarski oddelek VSL sodba I Cpg 435/2012 ECLI:SI:VSLJ:2013:I.CPG.435.2012 Evidenčna številka: VSL0078327 Datum odločbe: 26.11.2013 Jedro Napaka objekta (katere vzrok je napaka projektne dokumentacije) ima v razmerju med naročnikom in projektantom značilnost škode zaradi zaupanja. Tovrstno odgovornost opredelimo kot obligacijsko pravno razmerje, v katerem je ena stranka, katere predmet izpolnitve ima stvarne.

september 2

Ničnost dogovora o izplačilu odpravnine

Ničnost dogovora o izplačilu odpravnine

Dogovor, ki sta ga pravdni stranki sklenili, je v delu, v katerem je dogovorjena nižja odpravnina od pripadajoče po 109. členu ZDR, je v nasprotju z zakonskimi predpisi in moralnimi načeli in je zato ničen.
Delavec se ne more vnaprej veljavno odpovedati delu odpravnine, ki bi mu pripadala skladno z ZDR.