Primer iz sodne prakse

Kršitev pravil nogometne igre – odškodninska odgovornost

Po presoji Vrhovnega sodišča ravnanje nasprotnega igralca brez dvoma predstavlja kršitev pravil nogometne igre.

Vendar vsak prekršek pri športnih igrah sam po sebi še ne pomeni nedopustnega ravnanja, kot elementa odškodninske obveznosti.

Zahtevek:

Kršitev pravil nogometne igre - odškodninski zahtevek

Razsodba:

Reviziji se ugodi.

Primer iz sodne prakse

Preklic darila zaradi nehvaležnosti in vračilo darovane stvari

Nehvaležnost je nova okoliščina, ki daje darovalcu odstopno upravičenje, se pravi upravičenje, da z enostransko izjavo volje, naslovljeno na obdarjenca, prekliče darilo in zahteva vrnitev darovane stvari (če je to še mogoče) ali plačilo njene vrednosti (za katero je obdarjenec obogaten).

Zahtevek:

Preklic darila in zahtevek na vračilo darovane stvari

Razsodba:

Reviziji se ugodi

Napaka na objektu kot škoda zaradi zaupanja

Višje sodišče v Ljubljani Gospodarski oddelek VSL sodba I Cpg 435/2012 ECLI:SI:VSLJ:2013:I.CPG.435.2012 Evidenčna številka: VSL0078327 Datum odločbe: 26.11.2013 Jedro Napaka objekta (katere vzrok je napaka projektne dokumentacije) ima v razmerju med naročnikom in projektantom značilnost škode zaradi zaupanja. Tovrstno odgovornost opredelimo kot obligacijsko pravno razmerje, v katerem je ena stranka, katere predmet izpolnitve ima stvarne.

Zahtevek:

Razsodba: