Primer iz sodne prakse

Ničnost dogovora o izplačilu odpravnine

Dogovor, ki sta ga pravdni stranki sklenili, je v delu, v katerem je dogovorjena nižja odpravnina od pripadajoče po 109. členu ZDR, je v nasprotju z zakonskimi predpisi in moralnimi načeli in je zato ničen.
Delavec se ne more vnaprej veljavno odpovedati delu odpravnine, ki bi mu pripadala skladno z ZDR.

Zahtevek:

Tožba na plačilo razlike v odpravnini.

Razsodba:

Pritožbi se ugodi.