april 5

Odgovornost projektanta za stvarne napake

Odgovornost projektanta za stvarne napake

V času splošne gradbene krize in hitrega prenehanja gospodarskih družb – izvajalcev je dobro vedeti, da lahko investitorji odgovornost za stvarne napake na objektih uveljavljajo tudi zoper projektante. Pogoj za odgovornost projektov pa je, da je napaka na objektu posledica napake v projektu. Slednje mora dokazati investitor.

april 4

Pogodba o dosmrtnem preživljanju in zapuščina

Pogodba o dosmrtnem preživljanju in zapuščina

Premoženje, ki je predmet pogodbe o dosmrtnem preživljanju, ne sodi v zapuščino po preživljancu in dediči preživljanca ne tem premoženju nimajo nobenih pravic. Tudi ne pravice do nujnega deleža. Lahko pa dediči preživljanca dokazujejo, da je šlo pri pogodbi o dosmrtnem preživljanju v resnici za (delno) neodplačno pogodbo (darilo), kar vpliva na obstoj njihovega nujnega.

april 3

Preklic darila

Preklic darila

Darovalec lahko prekliče darilno pogodbo zaradi hude nehvaležnosti, če se po njeni sklenitvi obdarjenec proti njemu ali njegovemu bližnjemu obnaša tako, da bi bilo po temeljnih moralnih načelih nepravično, da bi obdarjenec prejeto obdržal.   Nehvaležnost je torej okoliščina, ki daje darovalcu  upravičenje, da s pisno izjavo, ki jo pošlje obdarjencu, prekliče darilo in zahteva.