november 30

Posegi v človekove pravice

Posegi v človekove pravice

Znana paradigma, da policija s poseganjem v pravice posameznikov zgolj in v prvi vrsti varuje človekove pravice drugih, sicer drži, vendar je ne gre jemati zlahka. Podlaga za opravljanje policijskih nalog in izvajanje policijskih pooblastil izhaja iz tretjega odstavka 15. člena Ustave Republike Slovenije, ki dopušča omejevanje človekovih pravic, kadar je to nujno zaradi zavarovanja.

november 29

Policistov pregled vozila

Policistov pregled vozila

Policist lahko pri opravljanju nalog iz nadzora cestnega prometa pregleda vozilo le zaradi zagotavljanja varnosti cestnega prometa. Voznik mora na policistovo zahtevo omogočiti pregled vozila, opreme, naprav in tovora ter pri njem sodelovati. Če voznik iz katerega koli razloga tega noče storiti, je lahko na podlagi 16. člena Zakona o pravilih cestnega prometa (ZPrCP) kaznovan.

november 27

Poniževanje v postopkih

Poniževanje v postopkih

V nobenem postopku, niti kazenskem, civilnem, upravnem (zlasti policijskem) ali katerem koli drugem, ni dovoljeno oseb poniževati, podcenjevati, žaliti, se iz njih norčevati, z njimi grdo ravnati ali sploh ravnati tako, da se prizadene njihovo človeško dostojanstvo. Če uradne osebe pri opravljanju službe z zlorabo svojega položaja kršijo človeško dostojanstvo, so kazensko odgovorne.