Delovno pravo

Težave v službi,

so velik izziv za delavca in delodajalca. Zato je potreben dober premislek: Ali poiskati odvetnika za delovno pravo ali spor reševati sami.

Kje so pasti ?

Delovno pravo odvetnik Ivan Ravbar

Če ste delavec in  se odločate, da boste spor reševali sami, imejte pred očmi, da ste šibkejša stranka delovnega razmerja. Zaradi vašega zoperstavljanja kršitvam nasprotne stranke  utegnete postati predmet dodatnih pritiskov delodajalca in njegovega zavestnega izigravanja delovnega prava.  Utegne se tudi zgoditi,  da vam bo delodajalec pod pretvezo podrejenosti onemogočil vsakršno pravno varstvo v okviru podjetja. Še zlasti, če boste pri obrambi svojih pravic nastopali sami. Zato je bolje, da svoje delovnopravne težave že ob nastanku zaupate pravnemu strokovnjaku, ki vam bo zagotovil učinkovito pravno varstvo in moralno podporo v vseh fazah reševanja spora.

Tukaj je predlog:

Odvetnik Ivan Ravbar bo v primeru zaupanega mu mandata skrbel za realizacijo vseh vaših pravic iz delovnega razmerja. Obenem bo poskrbel za zaščito vašega delovnopravnega položaja v vseh fazah postopka. Odvetnik vam bo ponudil jasne rešitve, izoblikovane na osnovi podrobnega poznavanja delovnopravnih predpisov, ter na podlagi bogate, več kot petnajstletne prakse pri reševanju delovnopravnih (pogosto tudi skupinskih) sporov. Odvetnik se bo zavzel za to, da se bodo vaše pravice izvrševale tako, kot so zapisane, in da vaše pravice ne bodo zgolj mrtve črke na papirju.

Storitve odvetnika – delovno pravo:

  • zagotavlja pravno varstvo delavcem v primeru diskriminacije na delovnem mestu;
  • zagotavlja pravno varstvo delavcem v primeru spolnega in drugega nadlegovanja na delovnem mestu;
  • sestavlja pogodbe o zaposlitvi;
  • sestavlja splošne akte za delodajalca;
  • uveljavlja ničnost in izpodbojnost pogodb o zaposlitvi;
  • uveljavlja zahtevke zoper delodajalca zaradi realizacije delavčevih pravic iz delovnega razmerja;
  • zastopa delavce v postopkih zaradi redne ali izredne odpovedi pogodb o zaposlitvi;
  • zastopa delodajalce v postopkih zaradi redne ali izredne odpovedi pogodb o zaposlitvi,
  • zastopa delavce ali delodajalce v odškodninskih sporih, povezanih z delovnim razmerjem;
  • zastopa stranke v vseh individualnih in kolektivnih delovnih sporih;