Kazensko pravo

V odvetniški pisarni smo strokovno usposobljeni za svetovanje in zastopanje v vseh fazah kazenskega postopka (predkazenskega postopka, preiskave in glavne obravnave) ter za vlaganje pravnih sredstev zoper sodne odločbe. Posebno pozornost namenjamo tudi gospodarski kriminaliteti. Na zahtevo stranke prevzamemo njeno zastopanje pri prevzemu kazenskega pregona zoper obdolžence, vlagamo zasebne tožbe in uveljavljamo premoženjskopravne zahtevke.