Dec 6

Nujna pot

Nujna pot

Nujno pot, ki je po svoji vsebini stvarna služnost, dovoli sodišče za nepremičnino, ki nima za redno rabo potrebne potne zveze z javno cesto ali pa bi bila taka zveza povezana z nesorazmernimi stroški.

Izpolnjen mora biti tudi drugi pogoj, to je, da se z nujno potjo ne onemogoča ali znatno ne ovira uporaba nepremičnin, po katerih naj bi pot potekala.