december 16

Brezplačna pravna pomoč – Pro Bono 2019

Brezplačna pravna pomoč – Pro Bono 2019

Obveščamo Vas, da vam bomo v odvetniški pisarni Ravbar v okviru akcije “Dan odvetniške pravne pomoči PRO BONO” dne 19.12.2019 nudili brezplačno pravno svetovanje.  Vabljeni vsi, ki imate kakršenkoli pravni problem, ali pa se želite zgolj informirati o določeni pravni situaciji. Vse zainteresirane prosimo, da si svoj termin pravočasno rezervirate na telefonsko številko 05 730.

april 5

Odgovornost projektanta za stvarne napake

Odgovornost projektanta za stvarne napake

V času splošne gradbene krize in hitrega prenehanja gospodarskih družb – izvajalcev je dobro vedeti, da lahko investitorji odgovornost za stvarne napake na objektih uveljavljajo tudi zoper projektante. Pogoj za odgovornost projektov pa je, da je napaka na objektu posledica napake v projektu. Slednje mora dokazati investitor.

april 4

Pogodba o dosmrtnem preživljanju in zapuščina

Pogodba o dosmrtnem preživljanju in zapuščina

Premoženje, ki je predmet pogodbe o dosmrtnem preživljanju, ne sodi v zapuščino po preživljancu in dediči preživljanca ne tem premoženju nimajo nobenih pravic. Tudi ne pravice do nujnega deleža. Lahko pa dediči preživljanca dokazujejo, da je šlo pri pogodbi o dosmrtnem preživljanju v resnici za (delno) neodplačno pogodbo (darilo), kar vpliva na obstoj njihovega nujnega.