april 3

Preklic darila

Preklic darila

Darovalec lahko prekliče darilno pogodbo zaradi hude nehvaležnosti, če se po njeni sklenitvi obdarjenec proti njemu ali njegovemu bližnjemu obnaša tako, da bi bilo po temeljnih moralnih načelih nepravično, da bi obdarjenec prejeto obdržal.   Nehvaležnost je torej okoliščina, ki daje darovalcu  upravičenje, da s pisno izjavo, ki jo pošlje obdarjencu, prekliče darilo in zahteva.

december 10

Brezplačna pravna pomoč – Pro Bono

Brezplačna pravna pomoč – Pro Bono

Obveščamo Vas, da vam bomo v odvetniški pisarni Ravbar v okviru akcije “Dan odvetniške pravne pomoči PRO BONO” dne 19.12.2018 nudili brezplačno pravno svetovanje.  Vabljeni vsi, ki imate kakršenkoli pravni problem, ali pa se želite zgolj informirati o določeni pravni situaciji. Vse zainteresirane prosimo, da si svoj termin pravočasno rezervirate na telefonsko številko 05 730.

december 6

Nujna pot

Nujna pot

Nujno pot, ki je po svoji vsebini stvarna služnost, dovoli sodišče za nepremičnino, ki nima za redno rabo potrebne potne zveze z javno cesto ali pa bi bila taka zveza povezana z nesorazmernimi stroški. Izpolnjen mora biti tudi drugi pogoj, to je, da se z nujno potjo ne onemogoča ali znatno ne ovira uporaba nepremičnin,.

december 4

Avtomobil z več prevoženimi kilometri, kot jih kaže števec

Avtomobil z več prevoženimi kilometri, kot jih kaže števec

Avtomobil, ki ima več prevoženih kilometrov, kot kaže števec, je obremenjen s stvarno napako. Kupec lahko zoper prodajalca uveljavlja jamčevalne sankcije. V primeru, da je prodajalec svojo odgovornost za stvarne napake s pogodbo izključil, mora kupec tudi dokazati, da je prodajalec za takšno neskladje ob sklepanju pogodbe vedel, pa ga o tem ni obvesti.

november 30

Posegi v človekove pravice

Posegi v človekove pravice

Znana paradigma, da policija s poseganjem v pravice posameznikov zgolj in v prvi vrsti varuje človekove pravice drugih, sicer drži, vendar je ne gre jemati zlahka. Podlaga za opravljanje policijskih nalog in izvajanje policijskih pooblastil izhaja iz tretjega odstavka 15. člena Ustave Republike Slovenije, ki dopušča omejevanje človekovih pravic, kadar je to nujno zaradi zavarovanja.