november 13

3. Dnevi gradbenega prava

3. Dnevi gradbenega prava

Spoštovani ! Sporočamo vam, da bo odvetnik mag. Ivan Ravbar dne 15.11.2017 in 16.11.2017 sodeloval na Dnevih gradbenega prava v Laškem. Odvetnik bo v okviru sekcije “najpogostejša vprašanja pri izvajanju gradbene pogodbe” predaval na temo “naročnikov odstop od gradbene pogodbe in pravne posledice odstopa”. Sekcija se bo odvijala v sredo 15.11.2017 v času od 11.45.

oktober 9

43. Dnevi slovenskih pravnikov

43. Dnevi slovenskih pravnikov

Spoštovani ! Sporočamo vam, da bo odvetnik mag. Ivan Ravbar v obdobju od 12.10.2017 do 14.10.2017 sodeloval na 43. dnevih slovenskih pravnikov. Odvetnik bo v okviru sekcije “Gradbena pogodba” predaval na temo “Odgovornost projektanta za napake gradbe”. Sekcija se bo odvijala dne 13.10.2017 v času od 09.30 do 12.30 ure na lokaciji GH Bernardin v.

maj 22

Pridobitev lastninske pravice na nepremičnini s pravnim poslom – dvakratna odtujitev nepremičnine

Pridobitev lastninske pravice na nepremičnini s pravnim poslom – dvakratna odtujitev nepremičnine

Ali je prodajna pogodba, ki je s strani prodajalca overjena pri notarju, dovolj za pridobitev lastništva na nepremičnini? Kakšna pravna sredstva ima kupec na voljo glede varstva kupljene nepremičnine, dokler se ne vknjiži v zemljiško knjigo ? S sklenitvijo prodajne pogodbe, četudi je podpis prodajalca na njej overjen pri notarju, se še ne pridobi lastninske pravice.

februar 1

Založene oporoke – zahtevki oškodovanih dedičev

Založene oporoke – zahtevki oškodovanih dedičev

V preteklosti je bilo veliko govora o založenih oporokah zaradi napake sodišč pri njihovem shranjevanju. Ker oporoke niso bile pravočasno razglašene v zapuščinskih postopkih, je prihajalo do dedovanja na podlagi zakona in s tem do prikrajšanja oporočnih dedičev. V tej zvezi se zastavlja  vprašanje zahtevkov, ki jih imajo na voljo prikrajšani oporočni dediči. Prav tako.

december 17

Brezplačna pravna pomoč pro bono

Brezplačna pravna pomoč pro bono

Obveščamo vas, da bo odvetnik mag. Ivan Ravbar v okviru tradicionalnega dneva odvetniške pravne pomoči pro bono, v ponedeljek 19.12.2016 dne v času od 14:00 ure do 19:00 nudil brezplačno pravno svetovanje. Kaj obsega pomoč: Glavni namen odvetnikovega svetovanja bo zlasti podati splošne informacije o problemu oz. sporu. Odvetnik vam bo pojasnil pravne možnosti, ki.