oktober 1

Predpogodba

Predpogodba

Vprašanje: Pred cca 5 meseci sem podpisal predpogodbo in plačal aro za nakup nepremičnine. Prodajalce, 6 dedičev, zastopa nepremičninska agencija. Štirje od prodajalcev so podpisali predpogodbo, dva, ki pa živita v tujini pa odlašata s podpisom. Žal v predpogodbi ni bilo definiranega roka, do kdaj mora biti predpogodba podpisana. Aro hrani agencija. Ker ne želim.

september 26

Pravica do celotne odpravnine

Pravica do celotne odpravnine

Tudi če ste z delodajalcem podpisali sporazum o izplačilu nižje odpravnine, kot vam pripada po zakonu, ni treba, da ste zaradi tega prikrajšani. Sporazum o izplačilu nižje odpravnine, kot gre delavcu po Zakonu o delovnih razmerjih, je namreč ničen, saj je v nasprotju z zakonskimi določili o minimalnih pravicah iz delovnega razmerja. Zato sporazum na.

september 22

Pozdravni nagovor

Pozdravni nagovor

Pozdravljeni na novih spletnih straneh odvetniške pisarne Ravbar. S pomočjo spletnih strani vas želim seznaniti s področjem delovanja odvetniške pisarne Ravbar in vam zagotoviti vse potrebne informacije, ki vam bodo služile pri odločitvi, da me obiščete. Preko spletnih strani vas bom nadalje  redno obveščal o vseh pomembnejših dogodkih, ki so povezani z mojim delom in.