Apr 5

Odgovornost projektanta za stvarne napake

Odgovornost projektanta za stvarne napake

V času splošne gradbene krize in hitrega prenehanja gospodarskih družb – izvajalcev je dobro vedeti, da lahko investitorji odgovornost za stvarne napake na objektih uveljavljajo tudi zoper projektante. Pogoj za odgovornost projektov pa je, da je napaka na objektu posledica napake v projektu. Slednje mora dokazati investitor.