Apr 4

Pogodba o dosmrtnem preživljanju in zapuščina

Pogodba o dosmrtnem preživljanju in zapuščina

Premoženje, ki je predmet pogodbe o dosmrtnem preživljanju, ne sodi v zapuščino po preživljancu in dediči preživljanca ne tem premoženju nimajo nobenih pravic. Tudi ne pravice do nujnega deleža.

Lahko pa dediči preživljanca dokazujejo, da je šlo pri pogodbi o dosmrtnem preživljanju v resnici za (delno) neodplačno pogodbo (darilo), kar vpliva na obstoj njihovega nujnega deleža. Niso namreč redki primeri, ko se pogodbo o dosmrtnem preživljanju sklene ravno zato, ker se želi izigrati dediče preživljanca.