Nov 29

Policistov pregled vozila

Policistov pregled vozila

Policist lahko pri opravljanju nalog iz nadzora cestnega prometa pregleda vozilo le zaradi zagotavljanja varnosti cestnega prometa. Voznik mora na policistovo zahtevo omogočiti pregled vozila, opreme, naprav in tovora ter pri njem sodelovati.

Če voznik iz katerega koli razloga tega noče storiti, je lahko na podlagi 16. člena Zakona o pravilih cestnega prometa (ZPrCP) kaznovan za prekršek z globo 250 evrov.

To torej pomeni, da zakon policistu ne daje pooblastila, da bi voznika prisilil, da mu pokaže obvezno opremo ali dokumente, če so ti shranjeni v zaprtih delih vozila (npr. predal vozila, prtljažnik), prav tako tega proti volji voznika ne sme storiti policist (odpreti predalnik ali prtljažnik).