Predstavitev

Odvetnik mag. Ivan Ravbar je diplomiral  in pridobil naziv univerzitetni diplomiran pravnik v letu 1995 na Pravni fakulteti v Mariboru. V obdobju od leta 1996 do 1998 je bil sodniški pripravnik na Višjem sodišču v Kopru. Državni pravniški izpit je opravil v letu 1999. Po kratkem službovanju na Občini Sežana, kjer je deloval kot pravni svetovalec, je v letu 2002 uresničil svojo vizijo in postal odvetnik. V letu 2016 je pri Pravni fakulteti Maribor zaključil magistrski študij prava in pridobil naziv magistra znanosti za področje gospodarskega prava. V istem letu je pri Odvetniški zbornici Slovenije pridobil status odvetnika specialista za področje gospodarskega prava.

Odvetnik Erik Ravbar je diplomiral leta 2015 na Evropski pravni fakulteti s področja kazenskega prava pod mentorstvom prof. dr. Marka Bošnjaka. S tem je pridobil strokovni naziv diplomiran pravnik. Študij je nadaljeval na Pravni fakulteti Maribor, kjer je leta 2017 magistriral z odliko na področju kazenskega prava pod mentorstvom prof. dr. Zlatana Dežmana in pridobil strokovni naziv magister prava. Pravniške izkušnje si je od leta 2015 nabiral v odvetniški pisarni Ravbar, kjer je od leta 2018 dalje delo opravljal kot odvetniški pripravnik. Del pripravništva je kot sodniški pripravnik opravil pri Višjem sodišču v Kopru. V letu 2020 je opravil strokovni izpit iz področja upravnega postopka. V mesecu februarju leta 2021 pa je uspešno opravil pravniški državni izpit. Dne 23.8.2022 je pri Odvetniški zbornici Slovenije zaprisegel kot odvetnik. Od takrat dalje deluje v naši pisarni kot odvetnik.

Strokovna sodelavka Julijana Ravbar je diplomirala in pridobila naziv univerzitetni diplomiran pravnik  v letu 2000 na Pravni fakulteti v Mariboru. V obdobju od leta 1996 do 2002 je bila zaposlena na Finančnem uradu Republike Slovenije, kjer je delo opravljala kot vodja odseka za kontrolo, odmero in obračun davkov ter drugih dajatev in kasneje kot višja svetovalka. V letu 2002 se je  kot strokovna sodelavka zaposlila v odvetniški pisarni Ravbar. V letu 2011 je opravila strokovni izpit iz področja upravnega postopka.

Ker vemo, da je naš uspeh odvisen od uspeha naših strank, vam zagotavljamo maksimalno angažiranost in osebni pristop pri reševanju vaših problemov.
ODVETNIK IVAN RAVBAR