Apr 3

Preklic darila

Preklic darila
Darovalec lahko prekliče darilno pogodbo zaradi hude nehvaležnosti, če se po njeni sklenitvi obdarjenec proti njemu ali njegovemu bližnjemu obnaša tako, da bi bilo po temeljnih moralnih načelih nepravično, da bi obdarjenec prejeto obdržal.
 
Nehvaležnost je torej okoliščina, ki daje darovalcu  upravičenje, da s pisno izjavo, ki jo pošlje obdarjencu, prekliče darilo in zahteva vrnitev darovane stvari (če je to še mogoče) ali plačilo njene vrednosti (za katero je obdarjenec obogaten).