Storitve

Kaj ponuja odvetnik?

Odvetnik mag. Ivan Ravbar zagotavlja strokovno in učinkovito pravno pomoč pri osebnih in poslovnih odločitvah, pravno svetovanje, zastopanje pred sodišči in drugimi državnimi organi ter zastopanje v izvensodnih postopkih. Sestavlja  pogodbe in druge pravne akte.

Katere so odvetnikove prioritete?

Delo odvetnika je usmerjeno v področje gospodarskega, civilnega,  delovnega, kazenskega in upravnega prava. S celovitim pristopom  zagotavlja  učinkovito pravno varstvo pravnih interesov in koristi posameznikov in zainteresiranih skupin.

Temeljno vodilo odvetnika:

Pri delu vodi odvetnika diskretnost in strokovnost, ki temelji na poznavanju prava in petnajstletnih izkušnjah v odvetništvu. Ker ve, da je njegov uspeh začrtan z uspehom njegovih strank, k reševanju problemov pristopi maksimalno in osebno.