Nov 26

Zastaranje terjatev upravnikov za vračilo založenih stroškov

Zastaranje terjatev upravnikov za vračilo založenih stroškov

Večkrat nam je bilo zastavljeno vprašanje zastaranja terjatev upravnikov za plačilo obratovalnih stroškov, ki jih upravnik založi za etažnega lastnika. V tej zvezi odgovarjamo:

Če gre za terjatev upravnika zoper etažnega lastnika stanovanja, ki je nastala v zvezi z njegovim plačilom dobave elektrike, vode, plina zaradi potreb gospodinjstva, terjatev zastara v enem letu. Enoletno zastaranje začne teči po preteku leta, v katerem je terjatev dospela v plačilo.

Če pa gre za terjatev upravnika zoper etažnega lastnika poslovnega prostora v zvezi s plačilom dobave elektrike, vode, plina, terjatev zastara v treh letih šteto od zapadlosti te terjatev.